20 bức ảnh ‘Trái đất có hy vọng được cứu’ khiến mọi người xúc động mạnh mẽ

Rất nhiều tổ chức và chính phủ đều đang kêu gọi mọi người bảo vệ Trái Đất và môi trường. Nếu cứ để ở tình trạng này thì không lâu nữa, Trái Đất này sẽ biến mất vì không còn cây xanh. Cũng có rất nhiều người có tâm đã bắt đầu nghĩ đến việc trồng cây, làm xanh hóa trái đất và bảo vệ cây cối.

1. Những thay đổi tích cực…

2. Để không phá hủy cây, họ phải cẩn thận khoét những khoảng trống như thế này!

3. Cây xanh quý giá hơn hàng rào

4. Trong phần kiến trúc này cũng có một cái cây.

5. Khi chúng ta không phá hủy chúng, cây cối thực vật có một sức sống vô cùng mạnh mẽ.

6. Xây tường nhưng không làm ảnh hưởng tới cây

7. Cho dù mỗi năm căn nhà chật đi một chút, nhưng vẫn còn là một tấm gương rất tốt:

8. Kiến trúc sư có khả năng bảo tồn thiên nhiên theo cách riêng của họ.

9. Đây mới là năng lượng chính, tích cực sau 10 năm

10. Cây không chuyển, đường chuyển!

11. Cây sẽ mọc bất cứ nơi nào có đủ không gian cần thiết.

12. Họ đã nỗ lực 18 năm để được thành quả như thế này.

13. Cây vẫn tồn tại đúng nơi nó thuộc về.

14. Một sự phát triển khiến người ta vui mừng.

15. Đẹp quá!

16. Tòa nhà được phủ xanh thay thế

17. Thực vật có thể phát triển ở bất cứ nơi đâu.

18. Khu đất khô ở Haiti đã được mọi người trồng cây xanh trở lại.

19. Chỉ cần cố gắng tích cực, chúng ta cũng có thể cứu được địa cầu

20. Đây là cây xoài hơn 100 tuổi.

Những bức ảnh này khiến chúng ta thêm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn khi con người cải thiện ý thức, chung tay gìn giữ Trái Đất này!

SHARE