75% người lao động không biết đơn vị tuyển dụng hợp pháp

75% người lao động (NLĐ) có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài không biết đơn vị tuyển dụng hợp pháp; 72% NLĐ không có thông tin đầy đủ về điều kiện làm việc nơi đến và hầu hết (91%) NLĐ không biết đầy đủ các khoản chi tiết chi phí cũng như mức quy định đối với tiền môi giới và dịch và các khoản bồi hoàn…

Đây là một phần trong kết quả của khảo sát “Vấn đề NLĐ đi làm việc gặp phải trong quá trình làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động (XKLĐ)” của Tổng LĐLĐVN. Khảo sát này được tiến hành tại 3 tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Quảng Ngãi từ tháng 8-9.2016.

nld Ông Đặng Quang Điều- Trưởng ban Chính sách Kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐVN phát biểu tại hội thảo

Tại Hội thảo tham vấn hoạt động hỗ trợ cho NLĐ Việt Nam ra nước ngoài làm việc do Tổng LĐLĐVN phối hợp với Quỹ Châu Á tại Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 16.12, ông Trần Văn Tư- Chuyên viên cao cấp, Trưởng phòng Chính sách Kinh tế Xã hội (Tổng LĐLĐVN) đã báo cáo kết quả khảo sát về vấn đề NLĐ đi làm việc gặp phải trong quá trình làm hồ sơ đi XKLĐ. Khảo sát này nằm trong khuôn khổ “Dự án nghiên cứu nhằm tăng cường bảo vệ quyền cho lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc” do Quỹ Châu Á hỗ trợ.

Kết quả khảo sát cho thấy, đa số LĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài xuất thân từ nông thôn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thấp; ít thông tin và hiểu biết về văn hóa, pháp luật thuộc lĩnh vực đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, về năng lực của các DN, tổ chức đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; thiếu thông tin về thị trường LĐ ở nước đến; ngoại ngữ yếu; kỷ luật LĐ và tác phong làm việc chưa đáp ứng được yêu cầu của nền sản xuất công nghiệp, công nghệ cao.

Đáng chú ý, 76% NLĐ không biết về các thủ tục, giấy tờ cần thiết để được làm việc hợp pháp ở nước ngoài; 75% LĐ không biết về quyền được giữ hộ chiếu trong quá trình làm việc ở nước ngoài; gần nửa LĐ không biết bất một cơ quan/tổ chức/cá nhân nào có thể hỗ trợ khi gặp rủi ro trong quá trình làm việc ở nước ngoài; nhiều LĐ (78%) không biết bất kỳ điều khoản nào trong HĐLĐ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến đề ra các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và tiếp cận thông tin về di cư an toàn cho NLĐ có nhu cầu hoặc chuẩn bị đi làm việc ở nước ngoài; các giải pháp hỗ trợ tái hóa nhập cộng đồng, bao gồm tăng cường tiếp cận với các cơ hội việc làm cho những LĐ đi làm việc ở nước ngoài trở về…

L.N

SHARE