Bảo hiểm y tế của Nhật Bản sẽ tiến hành một cuộc “đại tu” để ngăn chặn sự lạm dụng của người nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ tư pháp Nhật Bản cho biết, đất nước sẽ đưa ra các biện pháp toàn diện vào cuối năm nay để phù hợp với bối cảnh Nhật Bản mở cửa chào đón một lượng lớn công nhân nước ngoài vào tháng 4 năm sau, giải quyết vấn đề khủng hoảng lao động. Ông cho biết sẽ không chỉ cấp cho người lao động nước ngoài những chế độ visa mới mà còn cả việc thay đổi hệ thống bảo hiểm y tế công cộng. Cụ thể, chính phủ sẽ áp dụng quy tắc chặt chẽ hơn cho chế độ bảo hiểm nhằm ngăn chặn việc lạm dụng bảo hiểm chủ yếu đến từ các lao động nước ngoài.

Giải quyết tối đa những vấn đề bất cập của chế độ bảo hiểm

Thủ tướng Shinzo Abe cho biết chính phủ “sẽ tạo ra một hệ thống trong đó có thể giải quyết tối ưu” các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sử dụng hệ thống bảo hiểm, hiện còn đang chi trả hóa đơn y tế hàng tháng cho người dân phụ thuộc vào độ tuổi và thu nhập.

Hiện nay, hệ thống phúc lợi xã hội Nhật Bản đang cung cấp dịch vụ cho tất cả người dùng bất kể quốc tịch của họ là gì. Chế độ bảo hiểm hiện tại không chỉ hỗ trợ chi phí y tế cho nhân viên của các doanh nghiệp mà còn cả các thành viên gia đình của họ, trong khi không bắt buộc họ phải sống tại Nhật Bản.

Quy chế mới thắt chặt tránh sự lạm dụng của những người lao động nước ngoài

Thực tế, đã có các trường hợp được báo cáo về những người không có visa cư trú tại Nhật, nhưng lại có người thân làm việc tại Nhật nên lại được hệ thống bảo hiểm Nhật Bản trả các khoản phí y tế của họ ở các nước khác.

Kế hoạch sửa đổi này nhằm mục tiêu ngăn chặn việc những người không cư trú lâu dài tại Nhật, thậm chí cả những người chưa đến Nhật bao giờ được hưởng ưu đãi bảo hiểm, phần lớn các đối tượng này là thành viên gia đình của người lao động nước ngoài. Cụ thể, chỉ nhân thân của những lao động nước ngoài nhưng cư trú tại Nhật thì mới có đủ điều kiện hưởng ưu đãi từ bảo hiểm xã hội.

Tương tự như vậy, những thân nhân của các người lao động Nhật Bản cũng được yêu cầu phải sống tại Nhật để đảm bảo được hỗ trợ bởi hệ thống bảo hiểm, chính phủ tuyên bố. Nhưng chính phủ cũng đang xem xét việc đưa ra ngoại lệ cho thân nhân của người Nhật đang tạm thời sống ở nước ngoài để học tập hoặc làm việc.

Chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch chấp nhận khoảng 40.000 công nhân nước ngoài trong năm đầu tiên áp dụng hệ thống thị thực mới từ tháng Tư, vậy nên các chính sách mới giới hạn đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm đặc biệt trở nên cấp thiết và quan trọng.

Nguồn: Japan Times, Kyodo News

SHARE