Hướng dẫn unlock nhà mạng Nhật Bản Softbank/Docomo/AU KDDI lên bản quốc tế miễn phí

Các bạn cứ làm theo hướng dẫn là sẽ unlock được máy lên quốc tế, dùng mọi loại sim nhé.

Chú ý : Chỉ áp dụng cho iphone 5se, 6s , 6s plus trở lên, hợp đồng chính chủ, không nợ tiền mạng và dùng 6 tháng trở lên..

Rất chi tiết và dễ hiểu nên các bạn có thể tự mình unlock được. Đầu tiên là mạng DOCOMO

Bước 1, các bạn truy cập đường link này để login vào hệ thống bằng mydocomo id: https://cfg.smt.docomo.ne.jp/auth/cgi/

huong-dan-unlock-nha-mang-nhat-ban-softbankdocomoau-kddi-len-ban-quoc-te-mien-phi1huong-dan-unlock-nha-mang-nhat-ban-softbankdocomoau-kddi-len-ban-quoc-te-mien-phi2huong-dan-unlock-nha-mang-nhat-ban-softbankdocomoau-kddi-len-ban-quoc-te-mien-phi3huong-dan-unlock-nha-mang-nhat-ban-softbankdocomoau-kddi-len-ban-quoc-te-mien-phi4huong-dan-unlock-nha-mang-nhat-ban-softbankdocomoau-kddi-len-ban-quoc-te-mien-phi5

Tiếp đến là nhà mạng AU KDDI Chú ý : Chỉ áp dụng cho iphone 5se, 6s , 6s plus trở lên, hợp đồng chính chủ, không nợ tiền mạng và dùng 6 tháng trở lên.

huong-dan-unlock-nha-mang-nhat-ban-softbankdocomoau-kddi-len-ban-quoc-te-mien-phi6huong-dan-unlock-nha-mang-nhat-ban-softbankdocomoau-kddi-len-ban-quoc-te-mien-phi7huong-dan-unlock-nha-mang-nhat-ban-softbankdocomoau-kddi-len-ban-quoc-te-mien-phi8huong-dan-unlock-nha-mang-nhat-ban-softbankdocomoau-kddi-len-ban-quoc-te-mien-phi9huong-dan-unlock-nha-mang-nhat-ban-softbankdocomoau-kddi-len-ban-quoc-te-mien-phi10huong-dan-unlock-nha-mang-nhat-ban-softbankdocomoau-kddi-len-ban-quoc-te-mien-phi11huong-dan-unlock-nha-mang-nhat-ban-softbankdocomoau-kddi-len-ban-quoc-te-mien-phi12huong-dan-unlock-nha-mang-nhat-ban-softbankdocomoau-kddi-len-ban-quoc-te-mien-phi13huong-dan-unlock-nha-mang-nhat-ban-softbankdocomoau-kddi-len-ban-quoc-te-mien-phi14

huong-dan-unlock-nha-mang-nhat-ban-softbankdocomoau-kddi-len-ban-quoc-te-mien-phi15

TIẾP ĐÊN LÀ NHÀ MẠNG SOFT BANK ANH CHỊ EM NHÉ

huong-dan-unlock-nha-mang-nhat-ban-softbankdocomoau-kddi-len-ban-quoc-te-mien-phi16huong-dan-unlock-nha-mang-nhat-ban-softbankdocomoau-kddi-len-ban-quoc-te-mien-phi17huong-dan-unlock-nha-mang-nhat-ban-softbankdocomoau-kddi-len-ban-quoc-te-mien-phi18

SHARE