Lấy nenkin lần 2: Cách lấy tiền, tờ khai, mẫu đơn, thủ tục lãnh

Lấy tiền nenkin lần 2 là việc bạn tiếp tục nhận số tiền thuế khi đã đóng tại Nhật Bản sau lần lấy nenkin lần 1.

Số tiền lấy nenkin trong lần thứ nhất sẽ chiếm khoảng 80% số tiền các bạn sẽ nhận được.

Vì vậy trong lần lấy nenkin thứ 2 các bạn sẽ nhận 20% số tiền còn lại.

1. Lấy nenkin lần 2 là gì?

Lấy nenkin lần 2 là việc bạn tiếp tục nhận số tiền thuế khi đã đóng tại Nhật Bản sau lần lấy nenkin lần 1. Đây là số tiền còn lại sau khi bạn đã lấy tại lần 1. (Khoảng 20% tiền thuế trưng thu) (所得税).

Dưới đây là cách lấy nenkin lần 2 bao gồm: điều kiện, quy trình, thủ tục và giấy tờ.

>>Xem thêm: Nenkin là gì?

– Cách lấy tiền nekin lần 2:

2. Điều kiện lấy nenkin lần 2

Để lấy tiền nenkin lần 2 các bạn cần khai báo thủ tục xin hoàn thuế trong vòng 5 năm kể từ khi trở về nước.

Tuy nhiên, tiền thuế nenkin lần 2 sẽ không được nhận với các tài khoản nước ngoài giống như lần 1.

Chính vì vậy, muốn lấy lại 20% số tiền bị giữ lại này bạn có thể sử dụng các dịch vụ tư vấn hoặc đăng ký với sở thuế một người đại diện quản lý thuế cho mình (所得税・消費税の納税管理人).

Người này, sẽ làm các thủ tục lấy nenkin lần 2 cho bạn và nhận số tiền đó.

Người quản lý thuế chỉ cần là người đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Nếu sử dụng dịch vụ, phí dịch vụ sẽ là 2-4 man/1 lần.

>>Xem thêm: Đổi Yên Nhật sang VND: 10000 yen to vnd – Tỉ giá Yên Nhật hôm nay

3. Quy trình lấy nenkin lần 2

B1: Đăng ký người đại diện quản lý thuế (Trước khi về nước)

B2: Người đại diện làm thủ tục và khai xin hoàn thuế (Sau khi lấy lần 1)

B3: Tiền hoàn lại được chuyển vào tài khoản người nhận sau đó tiền sẽ được chuyển cho bạn

Giấy thông báo lấy tiền nenkin Nhật Bản
Giấy thông báo lấy tiền nenkin lần 2 Nhật Bản

4. Giấy tờ lấy nenkin lần 2

Giấy thông báo đồng ý hoàn lại tiền Nenkin mà bạn nhận được khi lấy Nenkin lần 1.

Giấy thông báo nhận nenkin lần 1
Giấy thông báo nhận nenkin lần 1

Họ tên bạn, địa chỉ công ty, nơi bạn làm việc tại Nhật Bản (cần cả số hòm thư hoặc photo thẻ ngoại kiều).

Sổ Nenkin (bản gốc)

Hộ chiếu photo

5. Tham khảo mẫu đơn lấy nenkin lần 1

– Đơn xin hoàn trả tiền nenkin 脱退一時金請求書

Về đơn xin hoàn trả tiền nenkin các bạn có thể tải tại: http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.files/00000271448uM0ZpUlbe.pdf

Bản điền mẫu đơn trả tiền nenkin có thể tham khảo tại: http://imgur.com/BIsLxlH

SHARE