Lich bus lên núi Phú Sĩ trong mùa leo núi

Để leo núi Phú Sĩ trong mùa leo núi từ tháng 7 đến giữa tháng 9, bạn có thể đi bus đến các trạm thuộc tầng 5 của núi Phú Sĩ. Chuẩn bị trước lịch trình để đón đúng chuyến bus là một việc quan trọng cần ghi nhớ đúng không?

Từ ga Kawaguchiko/Fujisan đến ga Fuji Subaru Line 5th Station:

Lịch từ ngày 1 tháng 7 đến 10 tháng 9, 2017

l

Chuyến 22:05 không chạy vào thứ 6, thứ 7 và ngày 16/7,10/8

Giá vé

l1

Không đặt chỗ trước, không dùng được Japan Rail Pass và Fuji Hakone Rail Pass

Từ ga Shinjuku đến ga Fuji Subaru Line 5th Station:

Lịch từ ngày 1 tháng 7 đến 11 tháng 9, 2017. Lên xuống tại Shinjuku Bus Terminal (Fujikyu Bus và Keio Bus)

l2

A = chạy hàng ngày B = chạy hàng ngày từ 16/7 đến 31/8 C = chạy thứ 6, thứ 7 từ ngày 16/7 đến 31/7. Chạy trong 2 ngày 16/7 và 10/8. D = chạy trong các ngày chủ nhật đến thứ 5 từ 16/7 đến 31/8 trừ ngày 17/7 và 10/8.

Giá vé

l3

Nên đặt chỗ trước. Không dùng được Japan Rail Pass và Fuji Hakone Rail Pass

Ga Gotemba đến ga Subashiri 5th Station: Lịch từ ngày 8 tháng 7 đến 10 tháng 9, 2017.

l4

A = chạy hàng ngày Z = chạy cuối tuần và các ngày 13~16 tháng 8

Giá vé

l5

Không đặt chỗ trước, không dùng được Japan Rail Pass và Fuji Hakone Rail Pass

Ga Gotemba Station đến ga Gotemba 5th Station: Lịch từ ngày 8 tháng 7 đến 10 tháng 9, 2017.

l6

A = Chạy hàng ngày Z = Chỉ chạy cuối tuần và các ngày 13=15/8

Giá vé

l7

Không đặt chỗ trước, không dùng được Japan Rail Pass và Fuji Hakone Rail Pass

Ga Mishima Station đến Fujinomiya 5th Station:

Lịch từ ngày 9 tháng 7 đến 11 tháng 9, 2017.

l8

A = chạy hàng ngày B = chạy hàng ngày từ 16 tháng 7 đến 28 tháng 8 Z = chạy cuối tuần và các ngày nghỉ từ 16/7 đến 28/8 cùng các ngày 15,16 tháng 8

Giá vé

l9

Không đặt chỗ trước, không dùng được Japan Rail Pass và Fuji Hakone Rail Pass

Ga Shin-Fuji Station đến Fujinomiya 5th Station:

Lịch từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 8, 2017.

l10

Không đặt chỗ trước, không dùng được Japan Rail Pass và Fuji Hakone Rail Pass

SHARE