Ngắm hoa hướng dương ở Nhật (phần 2): Vùng Kansai (Hyogo, Osaka, Kyoto,…)

1. Himawari no Oka (Hyogo)

500,000 cây

Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Nửa đầu tháng Bảy

Bản đồ: https://goo.gl/maps/9k33k9bpjeR2

ngam-hoa-huong-duong-o-nhat-phan-2-vung-kansai-hyogo-osaka-kyoto1

2. Vườn Umekita (Osaka)

1500 cây

Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Đầu tháng 7 đến cuối tháng 8

Bản đồ: https://goo.gl/maps/yXQ7m44ZaF42 (Ga Umeda)

ngam-hoa-huong-duong-o-nhat-phan-2-vung-kansai-hyogo-osaka-kyoto2

3. Công viên Nankou (Hyogo)

Hơn 1 triệu cây

Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Đầu tháng 7 đến đầu tháng 8

Bản đồ: https://goo.gl/maps/vUDwEQJiBGT2 (Đi bộ 30 phút từ ga Harima Tokusa)

ngam-hoa-huong-duong-o-nhat-phan-2-vung-kansai-hyogo-osaka-kyoto3

4. Oharano (Kyoto)

Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Tháng 9

Bản đồ: https://goo.gl/maps/wkkWSNqfjQR2 (Đi bus từ ga Katsura xuống ở Sakaidani Center Mae)

ngam-hoa-huong-duong-o-nhat-phan-2-vung-kansai-hyogo-osaka-kyoto4

5. Đảo Awaji (Hyogo)

100,000 cây

Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Giữa tháng 7 đến cuối tháng 8

Bản đồ: https://goo.gl/maps/8vxKdC8LB752

ngam-hoa-huong-duong-o-nhat-phan-2-vung-kansai-hyogo-osaka-kyoto5

6. Mê cung hoa hướng dương ở Yasu (Shiga)

60,000 cây

Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Cuối tháng 7 đến giữa tháng 8

Bản đồ: https://goo.gl/maps/gYGQECVfdHw

ngam-hoa-huong-duong-o-nhat-phan-2-vung-kansai-hyogo-osaka-kyoto6

7. Công viên Umami Kyuryo (Nara)

100,000 cây

Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Cuối tháng 7 đến đầu tháng 8

Bản đồ: https://goo.gl/maps/hE7vSf1g6XH2 (Ga Ikebe)

ngam-hoa-huong-duong-o-nhat-phan-2-vung-kansai-hyogo-osaka-kyoto7

8. Đồng hoa hướng dương Harvest no Oka (Osaka)

60,000 cây

Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Nửa đầu tháng 8

Bản đồ: https://goo.gl/maps/xdqzZakNukN2

ngam-hoa-huong-duong-o-nhat-phan-2-vung-kansai-hyogo-osaka-kyoto8

9. Nông trại Yuyu (Hyogo)

Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Cuối tháng 7 đến đầu tháng 8

Bản đồ: https://goo.gl/maps/P3nM7NuLVKR2

ngam-hoa-huong-duong-o-nhat-phan-2-vung-kansai-hyogo-osaka-kyoto9

10. Muko (Kyoto)

5,000 cây

Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Nửa đầu tháng 8

Bản đồ: https://goo.gl/maps/R2eoTPguMFt (Ga Hankyu Rakusaiguchi)

ngam-hoa-huong-duong-o-nhat-phan-2-vung-kansai-hyogo-osaka-kyoto10

11. Lễ hội hoa hướng dương Yosano (Kyoto)

200,000 cây

Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Nửa đầu tháng 8

Bản đồ: https://goo.gl/maps/a6zH6sMi2kt

ngam-hoa-huong-duong-o-nhat-phan-2-vung-kansai-hyogo-osaka-kyoto11

12. Công viên hoa Tantou (Hyogo)

500,000 cây

Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Nửa đầu tháng 8

Bản đồ: https://goo.gl/maps/MqJ5iUF7MuA2

ngam-hoa-huong-duong-o-nhat-phan-2-vung-kansai-hyogo-osaka-kyoto12

13. Vườn hoa hướng dương Kouzuke (Nara)

90,000 cây

Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Nửa đầu tháng 8

Bản đồ: https://goo.gl/maps/fJDHpWCzHfw (Đi bộ 25 phút từ ga Yamato Futami)

ngam-hoa-huong-duong-o-nhat-phan-2-vung-kansai-hyogo-osaka-kyoto13

14. Công viên Nagisa số 1 (Shiga)

12,000 cây

Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Nửa cuối tháng Bảy

Bản đồ: https://goo.gl/maps/xQpGvBooX1x

ngam-hoa-huong-duong-o-nhat-phan-2-vung-kansai-hyogo-osaka-kyoto13

15. Công viên nông nghiệp Shiga (Shiga)

30,000 cây

Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Cuối tháng 7 đến đầu tháng 8

Bản đồ: https://goo.gl/maps/4ZWZEU8T9Uz

ngam-hoa-huong-duong-o-nhat-phan-2-vung-kansai-hyogo-osaka-kyoto15

Nguồn: ISenpai

SHARE