Nhật Bản quyết định tăng thêm việc làm cho du học sinh, CƠ HỘI cực lớn

Vào ngày 2/6, tại văn phòng thủ tưởng, Thủ tướng  Shinzo Abe đã chính thức tổ chức đồng thời Hội nghị lần thứ 10 về chính sách kinh tế tài chính và Hội nghị cạnh tranh công nghiệp lần thứ 28

Tại cuộc họp, các “phương châm cơ bản của cải cách,quản lý kinh tế và tài chính năm 2016” (dự thảo) và “chiến lược hồi sinh Nhật Bản 2016” (dự thảo) đã được đề ra để quyết định cải thiện tỷ lệ việc làm của sinh viên nước ngoài lên đến 50%.

Đồng thời với đó chính phủ Nhật cũng đang xem xét nhằm cải thiện năng suất của nền kinh tế và việc sử dụng lao động nước ngoài tiên tiến được xem là chiến lược quan trọng. Theo đó, hiện này có khoảng 30% số sinh viên nước ngoài tốt nghiệp và làm việc tại các công ty Nhật. Song con số trên vẫn còn thấp khi so sánh với tỷ lệ việc làm của sinh viên tại Nhật.

Và để đạt được tỷ lệ 50% việc làm của sinh viên nước ngoài thì chính phủ Nhật phải làm thế nào để các trường Đại học thiết lập được chương trình như đào tạo tiếng Nhật hay những chương trình thực tập trung hoặc dài hạn.

Du học sinh nếu đã hoàn thành chương trình đặc biệt do Bộ phê duyệt thì sẽ được ưu đãi thực hiện những thủ tục chuyển đổi tư cách lưu trú một cách rất đơn giản.

Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu chương trình đặc biệt sẽ được triển khai từ năm tới.

Các trường Đại học và doanh nghiệp Nhật được liên kết đã mời 1000 sinh viên xuất sắn của các trường Đại học hàng đầu về kỹ thuật Châu Á và quyết định chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn. Những người có nguyện vọng làm tại công ty Nhật thì sẽ được hỗ trợ tại những hội chợ việc làm hoặc được giới thiệu các công việc phù hợp.

Việc lập ra “ Thẻ xanh nguồn nhân lực cao cấp Nhật Bản “ cũng sẽ được kết hợp, nhằm thu thập và lưu giữ các công nhân nước ngoài tài năng. Với dự định rút ngắn đáng kể thời gian yêu cầu đăng ký giấy phép vĩnh trú tại Nhật của nguồn nhân lực nước ngoài, để phát triển một hệ thống quản lý nhập cư và cư trú hấp dẫn hơn cho nước ngoài.

SHARE