Nhìn lại hình ảnh Nhật Bản những năm 1945 mới thấy tốc độ phục hồi thần tốc của quốc gia này

Năm 1945, chiến tranh Thế giới thứ 2 kết thúc. Nhật Bản thua trận, trở thành một trong những quốc gia gánh chịu hậu quả nặng nề nhất, đặc biệt là khu vực thủ đô Tokyo.

Thế nhưng hãy nhìn những tấm ảnh Tokyo vào năm 1946, chỉ 1 năm sau khi chiến tranh kết thúc và cảm nhận tốc độ phục hồi thần tốc của đất nước này.
Nhìn lại hình ảnh Nhật Bản những năm 1945 mới thấy tốc độ phục hồi thần tốc của quốc gia này - ảnh 1
Tokyo bị quân đội chiếm đóng.
Nhìn lại hình ảnh Nhật Bản những năm 1945 mới thấy tốc độ phục hồi thần tốc của quốc gia này - ảnh 2
Nhìn lại hình ảnh Nhật Bản những năm 1945 mới thấy tốc độ phục hồi thần tốc của quốc gia này - ảnh 3
Tòa nhà Quốc hội còn sót lại.
Nhìn lại hình ảnh Nhật Bản những năm 1945 mới thấy tốc độ phục hồi thần tốc của quốc gia này - ảnh 4
Nhìn lại hình ảnh Nhật Bản những năm 1945 mới thấy tốc độ phục hồi thần tốc của quốc gia này - ảnh 5
Những chiếc xe 3 gác chất đầy hành lý, giống như ở Việt Nam.
Nhìn lại hình ảnh Nhật Bản những năm 1945 mới thấy tốc độ phục hồi thần tốc của quốc gia này - ảnh 6
Nhìn lại hình ảnh Nhật Bản những năm 1945 mới thấy tốc độ phục hồi thần tốc của quốc gia này - ảnh 7
Xe quân đội di chuyển khắp mọi ngõ nẻo của thành phố.
Nhìn lại hình ảnh Nhật Bản những năm 1945 mới thấy tốc độ phục hồi thần tốc của quốc gia này - ảnh 8
Nhìn lại hình ảnh Nhật Bản những năm 1945 mới thấy tốc độ phục hồi thần tốc của quốc gia này - ảnh 9
Imperial Hotel

Nhìn lại hình ảnh Nhật Bản những năm 1945 mới thấy tốc độ phục hồi thần tốc của quốc gia này - ảnh 10
Còn đây là hình ảnh trong hiện tại của Imperial Hotel.
Nhìn lại hình ảnh Nhật Bản những năm 1945 mới thấy tốc độ phục hồi thần tốc của quốc gia này - ảnh 11
Ga Ueno vẫn tiếp tục hoạt động đến ngày nay.
Nhìn lại hình ảnh Nhật Bản những năm 1945 mới thấy tốc độ phục hồi thần tốc của quốc gia này - ảnh 12
Nhìn lại hình ảnh Nhật Bản những năm 1945 mới thấy tốc độ phục hồi thần tốc của quốc gia này - ảnh 13
Những đoàn tàu chở đầy sắt vụn, khung cảnh xung quanh đổ nát, hoang tàn…
Nhìn lại hình ảnh Nhật Bản những năm 1945 mới thấy tốc độ phục hồi thần tốc của quốc gia này - ảnh 14
Hình ảnh ga Tokyo ngày ấy
Nhìn lại hình ảnh Nhật Bản những năm 1945 mới thấy tốc độ phục hồi thần tốc của quốc gia này - ảnh 15
Nhìn lại hình ảnh Nhật Bản những năm 1945 mới thấy tốc độ phục hồi thần tốc của quốc gia này - ảnh 16
Nhìn lại hình ảnh Nhật Bản những năm 1945 mới thấy tốc độ phục hồi thần tốc của quốc gia này - ảnh 17
Nhìn lại hình ảnh Nhật Bản những năm 1945 mới thấy tốc độ phục hồi thần tốc của quốc gia này - ảnh 18
Nhìn lại hình ảnh Nhật Bản những năm 1945 mới thấy tốc độ phục hồi thần tốc của quốc gia này - ảnh 19
Nhìn lại hình ảnh Nhật Bản những năm 1945 mới thấy tốc độ phục hồi thần tốc của quốc gia này - ảnh 20
Nhìn lại hình ảnh Nhật Bản những năm 1945 mới thấy tốc độ phục hồi thần tốc của quốc gia này - ảnh 21
Nhìn lại hình ảnh Nhật Bản những năm 1945 mới thấy tốc độ phục hồi thần tốc của quốc gia này - ảnh 22
Đây là những phiên chợ ngoài trời mà hiện tại không còn tồn tại nữa.
Nhìn lại hình ảnh Nhật Bản những năm 1945 mới thấy tốc độ phục hồi thần tốc của quốc gia này - ảnh 23
Quân chiếm đóng diễu hành.
Nhìn lại hình ảnh Nhật Bản những năm 1945 mới thấy tốc độ phục hồi thần tốc của quốc gia này - ảnh 24
Nhìn lại hình ảnh Nhật Bản những năm 1945 mới thấy tốc độ phục hồi thần tốc của quốc gia này - ảnh 25
Nguồn: Japo.vn

SHARE