Những tính từ dùng nhiều nhất trong tiếng Nhật

Dưới đây là những tính từ thường dùng nhất trong tiếng Nhật, các bạn có thể lưu ảnh về máy học dần nhé!
Chúc các bạn học tốt nha!
a4eb54932512ecaf5a4014e0e8d759c8.jpg

SHARE