Thông tin cơ bản về luật lao động Nhật Bản, TTS đi XKLĐ Nhật đã biết chưa?

Các vấn dề về Luật Việc làm được áp dụng cho cả người Nhật Bản và TTS nước ngoài đến Nhật làm việc. Theo như những quy định trong Điều 3 Luật Tiêu chuẩn lao động quy định thì người sử dụng lao động sẽ không được phép phân biệt đối xử về lương hay về giờ làm việc hoặc các điều kiện làm việc khác vì lý do quốc tịch của người lao động.

Hợp đồng lao động được ký giữa người sử dụng lao động và người lao động, phải được nêu rõ mức lương, giờ làm việc và các điều kiện khác đối với người lao động. Tuy nhiên, đôi khi đối với người sử dụng lao động không chỉ rõ những điều trên cho lao động nước ngoài.

Khi các quy định trong hợp đồng khác hẳn so với thực tế, người lao động có thể sẽ phải chấm dứt hợp đồng lao động và người sử dụng lao động sẽ phải chịu các chi phí đi lại cần thiết cho người nước ngoài trở về nước trong vòng 14 ngày do việc huỷ bỏ hợp đồng.

1. Thông báo sa thải

Khi thông báo sa thải nhân viên, đây sẽ là điều không phải dễ dàng. Nghiêm cấm không được sa thải người lao động trong khoảng thời gian dưỡng bệnh hoặc đang bị tai nạn trong lúc làm việc hay vì những bệnh đặc biệt khiến họ phải kéo dài thời gian nằm viện (Điều 19 Luật Tiêu chuẩn lao động).

Trong trường hợp sa thải, sẽ cần phải thông báo cho đương sự ít nhất là 30 ngày trước đó. Nếu như không thông báo trước 30 ngày, phía chủ nhân phải trả cho người lao động phần tiền trợ cấp sa thải theo lương bình quân cho đến 30 ngày.

Tuy nhiên, điều này sẽ không được áp dụng khi phải sa thải vì lý do như thiên tai hoặc bất khả kháng mà công ty (xí nghiệp) không thể tiếp tục được công việc hoặc sa thải do lỗi thuộc về người lao động được “Giám đốc Sở Giám sát Lao động” công nhận.

2. Trả lương

Trường hợp muốn người lao động làm quá giờ theo luật qui định hoặc làm thêm vào những ngày nghỉ cần phải có sự thoả thuận giữa Chủ và Thợ. (Điều 36 luật Tiêu chuẩn lao động).

Trường hợp làm quá giờ theo luật định, phía chủ phải trả thêm cho người lao động mức lương giờ tối thiểu là 25% cho các ngày làm việc trong tuần và với những ngày nghỉ phải trả thêm tối thiểu là 35%.

Làm việc ban đêm (từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng), phải trả thêm tối thiểu từ 25% so với mức lương trong giờ (Điều 37 luật Tiêu chuẩn lao động).

SHARE