TIN VUI: Chi phí XKLĐ sang Nhật giảm mạnh và còn giảm trong những năm tiếp theo

So với những năm trước, mức phi đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang Nhật đã giảm rất nhiều.

Các chuyên gia nhận định, mức phí này còn giảm mạnh trong những năm tiếp theo. Để thông tin rõ cho độc giả nắm các mức phí đi XKLĐ tại Nhật Bản, chúng tôi xin cung cấp những mức phí sau khi tham khảo từ các công ty lớn về XKLĐ sang Nhật như sau:

Đơn hàng liên quan đến lĩnh vực xây dựng có tổng chi phí khoảng 90 đến 120 triệu đồng.

  • Đơn hàng lĩnh vực nông nghiệp có mức phí khoảng 115 đến135 triệu đồng.
  • Đơn hàng lĩnh vực cơ khí (tiện, hàn…) có mức phí khoảng 140 triệu đồng.
  • Đơn hàng làm tại xí nghiệp, nhà máy (làm dây chuyền, thực phẩm, đóng gói, lắp ráp…) có chi phí bỏ ra là 130 đến 160 triệu đồng (lao động nữ những đơn hàng này thì đóng ít hơn 20 triệu đồng).
  • Đơn hàng điện tử dành cho cả nam/nữ có chi phí xuất cảnh khoảng 160 triệu đồng.
  • Đơn hàng may mặc có tổng chi phí từ khoảng 80 đến 100 triệu đồng. Đơn hàng thủy sản rơi vào khoảng 125 đến 140 triệu đồng.
  • Một số đơn hàng khác có phí xuất cảnh dao động từ 120 đến 165 triệu đồng.

Đại đa số các công ty phái cử lao động sang Nhậ đều có chung nhận định mức phí trung bình đi XKLĐ Nhật Bản hiện nay chỉ còn khoảng 110 đến 150 triệu đồng. Thậm chí có những đơn hàng chi phí cực thấp chưa tới 100 triều đồng. Song bên cạnh đó cũng có những đơn hàng đặc biệt chi phí cao hơn khoảng 165 triệu đồng.

SHARE